Головна Видавництво "Каравела"

Вас вітає київське видавництво «Каравела»!

Видавництво "Каравела" працює на книговидавничому ринку України понад 25 років. Спеціалізується на виданні підручників і навчальних посібників для ВНЗ з соціально-гуманітарних, економічних, природничих та технічних наук (історія, соціологія, політологія, філософія, педагогіка, психологія, право, екологія, хімія, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка, електротехніка, електроніка, економіка, менеджмент та ін.). Нашими Авторами створені оригінальні за змістом, структурою, дизайном, подачею матеріалу сучасні навчальні видання з використанням повного комплексу основних методів навчання: словесного і наочного, теоретичного і практичного. Усі наші видання відповідають чинним стандартам вищої освіти і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України або Вченої ради ВНЗ III-IY рівня акредитації.

Серед авторів видавництва "Каравела" провідні вчені і педагоги Міністерства освіти і науки України, Академії наук України, викладачі провідних українських вузів, відомі в Україні та за її межами вчені.

У своїй діяльності видавництво «Каравела» використовує виключно ліцензійне програмне забезпечення. Для підготовки книг використовується пакет Adobe Creatіve Suіte 5 Desіgn Standard, до якого включені і програма для верстки Adobe ІnDesіgn, і програми для підготовки якісних ілюстрацій Adobe Photoshop, Adobe Іllustrator. Інші програми пакета дають змогу проводити додрукарську підготовку видань. Схеми, креслення до книг з природничо-технічних наук, а також обкладинки книг виконані у редакторі векторної графіки CorelDraw, на який видавництвом придбана окрема ліцензія. Усі вказані програми працюють на ліцензійній платформі Wіndows.

Пропонуємо видавничі, видавничо-рекламні, додрукарські та друкарські послуги.

Запрошуємо до співпраці авторів для спільного видання і книгорозповсюдження.

У меню "Каталог (анотований)" представлена література, видана видавництвом за останні роки. Каталог розділено на три тематичні частини. У першій Розд. 1 представлено літературу з соціально-гуманітарних наук, Розд. 2 - економічні науки, Розд. 3 - подано книги природничо-технічного напрямку знань. У кожній з трьох частин усі видання розташовані в алфавітному порядку, нумерація відповідає розташуванню у прайсі. До кожної книги наведено анотацію та стислий зміст.

Юридична адреса: пр. Рокосовського, 8а, м. Київ, 04201, Україна.

Поштова адреса: вул. Новокостянтинівська, 1-В, м. Київ, 04080, Україна.

E-maіl: caravela@ukr.net

Тел. (044) 592-39-36,

тел. MTS (050) 355-77-75, KyivStar (068) 364-05-77