Поспішайте придбати! Закінчується тираж книги - Облік у бюджетних установах

Увага! У продажу нова книга для бухгалтерів бюджетних установ!

Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. — 2-е вид., виправ. / За заг. редакцією професора Леня Василія Степановича. — Київ: Каравела, 2017. — 564 с.

ІSBN 978-966-2229-88-2. Виготовлення одиничних примірників - друк на замовлення.

Обкладинка тверда ламінована. Вартість 1 примірника — 400 грн.

У навчальному посібнику викладені особливості бухгалтерського обліку і звітності установ і організацій, які є розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та Плану рахунків обліку в державному секторі, які набрали чинності з 01.01.2017 р. згідно Наказу МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ від 31.12.2013 №1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України  від 25 листопада 2014 року №1163,  від 29 грудня 2015 року №1219,  від 23 грудня 2016 року №1135.

У кожній темі, де це вимагається її змістом, наведені завершені числові приклади алгоритмів бухгалтерських проводок, що дає змогу краще засвоїти теоретичний матеріал.

Посібник буде корисним студентам, викладачам вищих навчальних закладів, бухгалтерам бюджетних установ, слухачам системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, керівникам установ, що фінансуються з бюджету.

Замовляете книгу  видавництва «Каравела» (м. Київ)(Завантажити цей інформаційний лист)

Завантажити Титул+Анотацію+Зміст