КНИГИ-НОВИНКИ: Титул+Анотація+Зміст+Вступ

Розд. 1 Соціально-гуманітарні науки

01_Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

02_Особистісне професійне зростання: психологічні тренінги. Навч. посібник. Рек. ВР НПУ ім. М.П. Драгоманова. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

03_Робота з підлітками-девіантами: соціологічні та психологічні аспекти: підручник. Затв. МОНУ. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

04_Кардиохирургия для кардиологов. Учебное пособие. Затв. МОНУ. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

05_Патопсихологія. Практикум. Навч. посібник. Рек. МОН України. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

06_Історія України (англ.мовою). Навч. посібник. Рек. МОНУ. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

07_Практична психологія. Введення в професію. Навч. пос. Рек. МОНУ. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

08_Вікова психологія. Навч. посібник. Рек. МОН України. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

17 Історія України Історія України.  Навч. пос. 8-ме видання, доповнене (УКРАЇНА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ (1991-2018 рр.)

Розд. 2. Економічні науки

01_Облік в бюджетних установах Титул+Анотація+Зміст+Передмова

02_Управлінський облік: Підручник. Затв. МОН України. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

03 Облік і звітність суб'єктів малого бізнесу. Навч.пос.Рек.МОНУ. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

04 Облік і аудит у страхових організаціях. Навч. Посібник . Титул+Анотація+Зміст+Передмова

05 Інформаційні системи в менеджменті. Підручн. Затв. МОНУ. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

17 Історія України Історія України.  Навч. пос. 8-ме видання, доповнене (УКРАЇНА В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ (1991-2018 рр.)

Розд. 3. Природничо-технічні науки

01_Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ

02_Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Желібо Є.П.

03_Інженерна геометрія. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

04_Інженерна та комп’ютерна графіка. Підруч. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

05_Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка. Підручник. Затверджено МОН України Титул+Анотація+Зміст+Передмова

06_Промислова електроніка: Теорія і практикум. Підручник. Затверджено МОН України. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

07_Електроніка і мікросхемотехніка. Том 3. Цифрові пристрої. Підручник.Реком. МОНУ. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

09_Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження.  Навч. посібник. Рекомендовано ВР НТУ "КПІ". Титул+Анотація+Зміст+Передмова

10_Оформлення конструкторської документації. Навч. посібник. Реком. МОН України. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

11_Основи інтегрованого управління природокористуванням. Монографія. Реком. МОН України. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

12_Інформаційні технології в будівництві. Підручник. Затверджено МОН України. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

13_Безпека життєдіяльності. Навч. посібн. Левченко О.Г.