Каталог (2018-2020). Розд.1. Соціально-гуманітарні науки

04_Викладачі-дослідники з педагогіки і психології: 40 років у царині освіти і науки: Альманах життєписів, спогадів, документів і фото

05_Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій. Титул+Анотація+Зміст+Передмова

15_Історія зарубіжної культури у схемах та ілюстраціях: навч.-метод. посіб. Рек. ВР

15_Історія науки й техніки : навч. посіб. Рек. ВР

16_Історія української культури у схемах, таблицях та ілюстраціях: навч.-метод. посіб. Рекомендовано ВР

18_Історія України.  Навч. пос. 8-ме видання, виправл. і доповнене (Рек. МОН України) (періодизація по 2019 р.)

20_Інформаційна війна: соціально-онтологічний та мілітарний аспекти : монографія

22_Математика для соціологів. Навч. посібник

26_Наукова діяльність. Патентознавство. Інтелектуальна власність. (англ. мовою) Research activities. Patent. Intellectual property. Навч. посібник. Рек. МОНУ

44_Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні аспекти. Навч.посібник. Рек. ВР

48_Релігієзнавство. Навч.посібник. Рек. ВР

49_Робота з підлітками-девіантами: соціологічні та психологічні аспекти: підручник. Затв. МОНУ

54_Соціальна психологія: Хрестоматія. Навч. посібник. Схвалено НМР НПУ ім. М.П. Драгоманова

59_Соціологія. Основи загальної, спеціальних  та галузевих теорій. Підручник.

61_Соціологія реклами: Навч. посібник для студентів вищ. заклад. освіти

64_Тематичний словник з міжнародного туризму. Англ.-україн.-рос. словник. INTERNATIONAL TOURISM IN TOPICS ENGLISH-UKRAINIAN-RUSSIAN DICTIONARY. Educational edition. Навч. пос.