Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз

 

 

   

Бізнес-план: Розробка, обґрунтування та аналіз

Тарасюк Г.М.
Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 280 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

 

В навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні питання розробки, обґрунтування та аналізу бізнес-планів в сучасних умовах господарювання. Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів і спеціалістів економічних фахових спрямувань, а також студентів інших спеціальностей. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам, менеджерам, підприємцям та спеціалістам, які займаються бізнес-плануванням.

 Стислий зміст

1. Бізнес-план у ринковій системі господарювання

2. Підготовча стадія розробки бізнес-плану

3. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану

4. Продукт (послуги) та ринок

5. Маркетинг-план

6. Виробничий план

7. Організаційно-юридичний план

8. Фінансовий план

9. Оцінка ризиків і страхування

10. Оформлення, презентація та експертиза бізнес-плану

11. Особливості і технологія розробки та обґрунтування різних видів бізнес-планів

Практика бізнес-планування

Додаток А. Баланс

Додаток Б. Заявка на одержання кредиту

Додаток В. Послідовність заснування власної справи фізичною особою-підприємцем (без створення юридичної особи)

Додаток Г. Послідовність заснування власної справи юридичною особою (на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю)

Додаток Д. Рекомендовані нормативно-правові акти

Додаток Ж. Розмір статутного капіталу суб’єктів господарювання

Додаток З. Перелік органів ліцензування