Економіка підприємства

 

 

 

 

Економіка підприємства

Шваб Л.І.

Підручник. — К.: Каравела, 2015. — 416 c.

 Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової навчаль­ної програми дисципліни “Економіка підприємства” для економічних факультетів вищих навчальних закладів України з деякими доповненнями. В посібнику викладено сучасний економічний механізм, який забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку та конкуренції, вивчення котрого допоможе фахівцям вирішувати поточні та стратегічні завдання господарської діяльності підприємства.

Розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготов­ки бакалав­рів, спеціалістів та магістрів економічних фахових спрямувань, а також для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях.

 Стислий зміст

Тема 1. Підприємство як суб’єкт господарювання

Тема 2. Основи підприємницької діяльності

Тема 3. Управління підприємством

Тема 4. Персонал підприємства

Тема 5. Капітал і виробничі фонди

Тема 6. Нематеріальні ресурси та активи

Тема 7. Оборотні кошти

Тема 8. Інвестиційні ресурси

Тема 9. Інноваційні процеси

Тема 10. Техніко-технологічна база виробництва

Тема 11. Організація виробництва

Тема 12. Виробнича і соціальна інфраструктура

Тема 13. Регулювання, прогнозування та планування господарської діяльності підприємства

Тема 14. Бізнес-планування на підприємстві

Тема 15. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

Тема 16. Продуктивність, мотивація й оплата праці

Тема 17. Витрати виробництва

Тема 18. Витрати підприємства на соціальні заходи

Тема 19. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності

Тема 20. Система оподаткування господарської діяльності

Тема 21. Економічна безпека підприємства

Тема 22. Реструктуризація і санація підприємства

Тема 23. Банкрутство і ліквідація підприємства

Додатки