Економіка сільського господарства

 

 

 

 

Економіка сільського господарства

Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А., Степасюк Л.М., Рогач С.М., Гуцул Т.А., Суліма Н.М. / За ред. В.К. Збарського і В.І. Мацибори.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 312 c.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

У посібнику висвітлено основні закономірності інтенсивного розвитку сільського господарства та його галузей. Викладено економічні умови формування рентабельності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано шляхи підвищення економічної ефективності сільськогосподарських галузей на основі інноваційно-інвестиційної діяльності.

Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічних спрямувань

.

 Стислий зміст

 

 

 

 

 

Модуль 1. Розвиток і розміщення сільського господарства

1. Предмет, метод і завдання науки

2. Земельні ресурси та їх використання

3. Ресурсний потенціал сільського господарства

4. Розміщення сільського господарства

5. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва

6. Розширене відтворення і нагромадження в сільському господарстві

7. Наукові основи раціонального природокористування в сільському господарстві

Модуль 2. Економіка галузей рослинництва

8. Економіка виробництва зерна

9. Економіка виробництва технічних культур

10. Економіка виробництва картоплі та овочів

11. Економіка виробництва плодів, ягід і винограду

12. Економіка виробництва і використання кормів

Модуль 3. Економіка галузей тваринництва

13. Економіка скотарства

14. Економіка свинарства

15. Економіка вівчарства

16. Економіка птахівництва