Звітність підприємства

 

 

 

 

Звітність підприємства

 

Лень В.С., Гливенко В.В.

 

Підручник. – К.: Каравела, 2018. – 672 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У підручнику розкриваються сутність та зміст звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, джерела інформації для заповнення показників, порядок заповнення та відповідальність підприємств і працівників за достовірність звітності, яка є важливим джерелом інформації для її користувачів при формуванні поточних та стратегічних рішень.
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит” та слухачів інститутів післядипломного навчання. Підручник буде корисним також викладачам вищих навчальних закладів, бухгалтерам-практикам, керівникам підприємств і організацій, студентам інших економічних спеціальностей, які прагнуть оволодіти знаннями про порядок і особливості звітності підприємств
.

 Стислий зміст

 

Тема 1. Сутність, значення та види звітності
Тема 2. Бухгалтерська звітність. Баланс (форма № 1)
Тема 3. Бухгалтерська звітність. Звіт про фінансові результати (форма № 2)
Тема 4. Бухгалтерська звітність. Звіт про рух грошових коштів
Тема 5. Бухгалтерська звітність. Звіт про власний капітал
Тема 6. Бухгалтерська звітність. Інформація за сегментами, примітки до фінансової звітності та порівняння показників
Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Тема 9. Податкова звітність. Склад та зміст. Звітність з податку на прибуток, податку на додану вартість, акцизного збору, податку з доходів фізичних осіб
Тема 10. Податкова звітність. Звітність щодо податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та з використання реєстраторів розрахункових операцій
Тема 11. Податкова звітність. Звітність щодо ресурсних і рентних платежів
Тема 12. Податкова звітність. Склад, зміст та порядок складання і представлення звітності за місцевими податками і зборами
Тема 13. Звітність до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування
Тема 14. Статистична звітність підприємств, періодичність, порядок складання і подання
Тема 15. Аналіз звітності