Мікроекономіка

 

 

 

 

Мікроекономіка

Рудий М.М.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2017.
— 360 с.

Формат 60х84/16. Тверда обкл.

У посібнику розкриваються основні закономірності функціонування економіки на мікрорівні. До кожної теми підібрані питання для обговорення, тести, вправи. Структура посібника дає змогу добре сприймати викладений матеріал, використовувати його для самостійної роботи студентів, створює передумови для комп’ютеризації навчального процесу.

Рекомендований студентам, аспірантам, викладачам, науковим та практичним працівникам економічних спеціальностей

.

 Стислий зміст

 

 

 

Тема 1. Вступ до мікроекономіки. Предмет і метод

Тема 2. Ринок: попит, пропозиція та їх взаємодія

Тема 3. Теорія еластичності

Тема 4. Теорія корисності та оптимальний вибір споживача

Тема 5. Аналіз поведінки споживача

Тема 6. Теорія виробництва

Тема 7. Витрати виробництва

Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

Тема 9. Монопольний ринок

Тема 10. Олігополія

Тема 11. Ринок монополістичної конкуренції

Тема. 12. Утворення похідного попиту

Тема 13. Ринок праці

Тема 14. Ринок капіталу

Словник основних термінів