Облік у банках

 

 

 

 

Облік у банках

Стасишен М.С., Жила В.Г.

Навч.-метод. посібник. — К.: Каравела, 2015. — 228 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Для підготовки посібника використані нормативно-правові акти Верховної Ради України та Національного банку України з питань обліку у банках, що розміщені на відповідних сайтах Інтернету. За допомогою цього враховані найновіші зміни і доповнення до зазначених актів та забезпечено оновлення навчальних матеріалів. В посібнику враховані досвід авторів та провідних викладачів дисципліни України з підготовки навчальних посібників та з викладання дисципліни.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Облік у банках» призначений для студентів спеціальності «Облік і аудит», що готують небанківські вищі навчальні заклади, денної та заочної форм навчання та відповідає навчальній програмі з курсу

.

 Стислий зміст

 

 

 

 

 

Анотація дисципліни «Облік у банках»

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках

Тема 2. Облік капіталу

Тема 3. Облік доходів і витрат

Тема 4. Облік касових операцій

Тема 5. Облік розрахункових операцій

Тема 6. Облік операцій з кредитування

Тема 7. Облік депозитних операцій

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами

Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті

Тема 10. Облік операцій з основними засобами

Тема 11. Облік операцій з нематеріальними активами

Тема 12. Облік операцій з лізингу

Завдання для практичних занять

Приклад завдання для модульного контролю

Короткий тлумачний словник із дисципліни

Додатки