Організація інформаційно-консультаційної діяльності

 

 

 

 

Організація інформаційно-консультаційної діяльності.

Безкровний М.Ф.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2012. — 456 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

У навчальному посібнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності у світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення. Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності, а також програмним експертним системам при моделюванні підприємства.

Навчальний посібник розроблений для опанування студентами дисципліни “Організація інформаційно-консультаційної діяльності” з напряму підготовки студентів і слухачів всіх форм навчання, а також для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів

 Стислий зміст

Розділ 1. Поняття, мета та задачі інформаційно-консультаційної діяльності

Розділ 2. Організаційно-правові форми інформаційно-консультаційних служб у розвинутих країнах світу

Розділ 3. Нормативно-правове забезпечення роботи сільськогосподарських дорадчих служб

Розділ 4. Психологічні аспекти кадрового забезпечення інформаційно-консультаційної діяльності

Розділ 5. Організація навчання інформаційно-консультаційній діяльності

Розділ 6. Програмні експертні системи при моделюванні підприємства

Тестові завдання

Додатки