Основи аудиту

 

 

 

 

Основи аудиту.

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.

Підручник. — К.: Каравела, 2016*. — 312 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

Підручник підготовлено у відповідності з навчальною програмою курсу для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Облік та аудит». Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів аудиту (МСА), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як Національні стандарти аудиту.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей

 Стислий зміст

Тема 1. Історія розвитку аудиту

Тема 2. Предмет, метод та об’єкти аудиту

Тема 3. Організація аудиту в Україні, права і обов’язки аудиторів

Тема 4. Методика проведення аудиту, аудиторський ризик, помилки і обман в аудиторській практиці

Тема 5. Планування аудиту, стадії і процедури аудиту

Тема 6. Аудиторські докази

Тема 7. Аудиторські звіти

Тема 8. Аудит розрахунково-касових операцій

Тема 9. Аудит розрахунків з бюджетом

Тема 10. Аудит бухгалтерської і податкової звітності

Тема 11. Аудит у комп’ютерному середовищі

Тема 12. Консультаційні послуги аудиторських фірм