Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи

 

 

 

 

Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи

 

Швець В.Є.

Підручник. — К.: Каравела, 2012. — 240 с.

 

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

У підручнику викладено основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи. Подано історико-еволюційний шлях розвитку і становлення бухгалтерського обліку в Україні з використанням ілюстрацій фактичного матеріалу. Розкрито зміст основ функціонування облікової системи, можливості та порядок застосування спеціальних знань з бухгалтерського обліку слідчими органами і суду при розгляді економічних правопорушень.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів юридичного та економічного напрямів підготовки. Буде корисним для працівників слідчих і судових органів, а також для бухгалтерів-експертів.

 Стислий зміст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТИНА ПЕРША.

Тема 1. Виникнення та історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні

ЧАСТИНА ДРУГА.

Тема 2. Сутність, класифікація та нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні

Тема 3. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

Тема 4. Бухгалтерський баланс

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку та їх застосування

Тема 6. Метод подвійного запису й узагальнення даних у бухгалтерському обліку

Тема 7. Документування й інвентаризація в бухгалтерському обліку

Тема 8. Облікові реєстри та їх використання у бухгалтерському обліку

Тема 9. Форми організації бухгалтерського обліку

ЧАСТИНА ТРЕТЯ.

Тема 10. Економічна злочинність в Україні та застосування спеціальних знань при розкритті злочинів

Тема 11. Організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні

Тема 12. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи

Тема 13. Узагальнення і оформлення результатів судово-бухгалтерської експертизи