Основи менеджменту

 

 

 

 

Основи менеджменту

Мартиненко М.М.


Підручник. — К.: Каравела, 2008. — 496 с.
Формат 70х100/16. Тв. обкл.
Структура і зміст підручника відображають вимоги професійно-кваліфікаційної характеристики бакалавра, спеціаліста та магістра напрямку підготовки “менеджмент” і включають основи теорії менеджменту: сутність, роль і методичні основи управління; закони і принципи менеджменту; еволюційний розвиток теорії і практики менеджменту; сенс існування організацій, склад елементів і їхній взаємозв’язок, діяльність їх в умовах навколишнього середовища; процеси, технології і методи менеджменту. Матеріал, викладений у підручнику, дозволяє на високому рівні читати лекції, проводити семінари, дискусії з питань сучасного менеджменту, організовувати ділові ігри і практичні заняття.
Підручник, безсумнівно, буде корисний не тільки викладачам і студентам, але й аспірантам і практикуючим менеджерам.

 Стислий зміст

1. Менеджмент — сутність і основні категорії
2. Закони, закономірності і принципи менеджменту
3. Історія розвитку теорії і практики менеджменту
4. Організації та системи, концепції та визначення
5. Люди як елемент організації: поводження, влада, лідерство
6. Функції і технологія менеджменту
7. Функція планування в менеджменті
8. Функція організування в менеджменті
9. Облік як загальна функція менеджменту
10. Функція контролювання в менеджменті
11. Аналіз як загальна функція менеджменту
12. Функція стимулювання в процесах менеджменту
13. Функція регулювання в процесах менеджменту
14. Структури як елемент організації
15. Технологія і методи менеджменту в організації
16. Зовнішнє середовище організації
17. Процес прийняття рішень
18. Організація процесів комунікацій
19. Умови, критерії, норми та обмеження функціонування організації.