Планування діяльності підприємства

 

 

 

 

Планування діяльності підприємства

Тарасюк Г.М., Шваб Л.І.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2015. — 368 с.
Формат 70х100/16. Тв. обкл.
У посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні питання планування діяльності підприємства в умовах ринку та конкуренції.
Посібник розраховано на студентів, які навчаються за програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і спеціалістів економічних фахових спрямувань, а також студентів інших спеціальностей. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам, менеджерам та спеціалістам, які займаються плануванням діяльності підприємств.

 Стислий зміст

Розділ І. Системна характеристика планування
Тема 1. Сутність планування й особливості його здійснення на підприємстві
Тема 2. Інформаційні ресурси та нормативна база планування діяльності підприємства
Тема 3. Система планів підприємства
Розділ ІІ. Планування виробництва і збуту продукції
Тема 4. Маркетингові дослідження та планування збуту продукції
Тема 5. Планування виробництва продукції
Тема 6. Оперативно-календарне планування
Розділ ІІІ. Планування ресурсного забезпечення
Тема 7. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
Тема 8. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю
Тема 9. Персонал і оплата праці
Тема 10. Виробнича інфраструктура
Розділ ІV. Планування витрат і фінансів
Тема 11. Витрати виробництва
Тема 12. Особливості планування витрат на підприємствах різних галузей економіки
Тема 13. Фінансове планування на підприємстві
Тема 14. Планування податків
Розділ V. Планування розвитку підприємства
Тема 15. Оновлення продукції
Тема 16. Організаційно-технічний розвиток
Тема 17. Бізнес-планування
Розділ VІ. Організація планування на підприємстві та контроль планової діяльності
Тема 18. Організація процесу планування на підприємстві
Тема 19. Контроль планової діяльності та оцінка ефективності системи планування
Додатки