Планування комерційної діяльності

 

 

 

 

Планування комерційної діяльності

Тарасюк Г.М.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008. — 400 c.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
В навчальному посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні питання планування комерційної діяльності промислового підприємства та підприємств сфери товарного обігу.
Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів і спеціалістів економічних фахових спрямувань, а також студентів інших спеціальностей. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам, менеджерам та спеціалістам, які займаються плануванням комерційної діяльності.

 Стислий зміст

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи планування комерційної діяльності
1. Сутність планування та особливості його здійснення в комерційній діяльності
Розділ 2. Планування комерційної діяльності промислового підприємства
2. Планування закупівельної комерційної діяльності промислового підприємства
3. Планування збутової комерційної діяльності промислового підприємства
Розділ 3. Планування комерційної діяльності в сфері товарного обігу
4. Організаційні основи та поняття торговельної діяльності
5. Планування розвитку матеріально-технічної бази торговельного підприємства та підприємств громадського харчування
6. Планування роздрібного та гуртового товарообігу
7. Планування асортименту та торгової номенклатури товарів. Маркетингові комунікації в комерційній діяльності
8. Нормування та планування товарних запасів
9. Планування надходжень та закупівлі товарів
10. Планування персоналу і заробітної плати 
11. Планування витрат в торговельній діяльності
12. Фінансове планування на підприємстві
13. Технологія розробки бізнес-плану торговельного підприємства