Політекономія

 

 

 

 

Політекономія

Орехівський Г.А.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 440 с.
Формат 70х100/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику викладені загальні основи розвитку суспільного виробництва, відповідні економічні категорії і закони. Головна увага приділена ринковим засадам еволюції господарства, в тому числі його аграрної сфери. Даються методичні поради щодо самостійного вивчення дисципліни та контролю знань. Містяться домашні завдання, вправи і тести, рекомендуються джерела.
Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають економічну теорію.

 Стислий зміст

Модуль перший. ОСНОВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА
Тема 1. Політична економія як наука
Тема 2. Людина і суспільне виробництво
Тема 3. Економічне зростання суспільства
Тема 4. Система відносин і форми власності
Модуль другий. РИНКОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСТВА
Тема 5. Товарне виробництво
Тема 6. Гроші та закони їх обігу
Тема 7. Ринок і механізм його дії
Тема 8. Ціна в ринковій економіці
Тема 9. Конкуренція і монополія
Тема 10. Сфера інфраструктури ринку
Заключні інтегративні тести
Атестаційні курсові питання
Алфавітний покажчик ключових економічних понять і категорій
Додатки