Страхування

 

 

 

 

Страхування

Плиса В.Й.


Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 472 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У підручнику розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, його економічну суть, функції, роль і сферу застосування; сутність, особливості, задачі та класифікації актуарних розрахунків. Зосереджено увагу на проблемах становлення та розвитку страхового ринку в Україні, його інтеграції у світовий страховий простір. Наведено основні страхові поняття і терміни.
Для студентів вищих навчальних закладів, слухачів системи післядипломної освіти, аспірантів, викладачів, усіх хто цікавиться проблемами страхування.

 Стислий зміст

1. Сутність, принципи і роль страхування

2. Класифікація страхування. Перестрахування і співстрахування

3. Страхові ризики та їх оцінювання

4. Страховий ринок

5. Страховий маркетинг

6. Державне регулювання страхової діяльності

7. Договір страхування

8. Актуарні розрахунки

9. Особисте (особове) страхування

10. Майнове страхування

11. Страхування відповідальності

12. Страхові резерви

13. Соціальне страхування

Короткий тлумачний словник основних страхових понять і термінів

Додатки