Тестово-словниковий практикум з економічної теорії

 

 

 

 

Тестово-словниковий практикум з економічної теорії

Орехівський Г.А.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2009. — 216 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Коротко викладені основи економічної теорії в енциклопедично-довідковій формі. Запропоновано 600 тестових питань і 2400 варіантів відповідей на них, що дозволяє власними зусиллями отримати і перевірити свої знання дисципліни відповідно до модульно-рейтингової системи підготовки фахівців (ECTS).
Посібник рекомендований студентам вищих навчальних закладів для позааудиторної інтерактивної підготовки.

 Стислий зміст

Модуль перший. Основи розвитку суспільного виробництва
Тема 1. Економічна теорія як наука
Тема 2. Економічна діяльність та її результати
Тема 3. Економічне зростання суспільства
Тема 4. Система відносин і форми власності
Модуль другий. Ринкові засади господарства
Тема 5. Товарне виробництво
Тема 6. Гроші та закони їх обігу
Тема 7. Ринок і механізм його функціонування
Тема 8. Ціна в ринковій економіці
Тема 9. Конкуренція і монополія
Тема 10. Сфера ринкової інфраструктури
Модуль третій. Теорія ринкової діяльності
Тема 11. Загальні аспекти підприємництва
Тема 12. Суб’єкти господарювання і капітал
Тема 13. Відносини в аграрній сфері господарства
Тема 14. Розподіл доходів населення
Тема 15. Ринкова організація управління господарством
Модуль четвертий. Суспільне відтворення і глобалістика
Тема 16. Процес суспільного відтворення
Тема 17. Відтворення сукупного працівника
Тема 18. Фінансово-кредитна система
Тема 19. Державне регулювання економіки
Тема 20. Глобалізація суспільного відтворення
Коротке тлумачення найбільш вживаних економічних понять