Управління проектами

 

 

 

 

Управління проектами

Тарасюк Г.М.


Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2019. — 320 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Управління проектами». В посібнику розглядаються теоретичні, методологічні та практичні основи управління проектами. Навчальний посібник містить теоретичні, практичні завдання, ситуації та тести за темами для самоконтролю.
Розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів і магістрів економічних фахових спрямувань. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, керівникам, а також менеджерам та спеціалістам, які займаються управлінням проектами.

 Стислий зміст

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами
Тема 2. Обґрунтування доцільності проекту та оцінка його ефективності
Тема 3. Організація системи управління проектами. Основні форми організаційної структури проекту
Тема 4. Структуризація проекту
Тема 5. Формування і розвиток проектної команди
Тема 6. Методичні основи планування і контролю проектів
Тема 7. Основи сіткового і календарного планування проекту
Тема 8. Планування ресурсів і витрат. Складання проектного бюджету
Тема 9. Контроль за виконанням проекту
Тема 10. Управління проектними ризиками
Тема 11. Управління якістю проектів
Тема 12. Організація проведення торгів за проектами
Тема 13. Системи автоматизації управління проектами