Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD

 

 

  

 

Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD

Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2013.
— 328 с.
Формат 70х100/16. Тв. обкл.
Пропонована книга є одним із перших посібників з комп’ютерної інженерної графіки, написаний державною мовою, що відповідає програмі для вищих техніч¬них навчальних закладів. Умовно посібник можна розділити на дві частини. У першій подані основні відомості про систему комп’ютерної інженерної графіки AutoCAD, розглянуто її засоби побудови зображень, їх редагування, нанесення розмірів та написів. Друга частина посібника знайомить читача з тривимірним моделюванням. В ній описані засоби побудови тривимірних моделей та отримання за створеними моделями зображення їх проекцій. Кожна частина закінчується прикладами та вправами.
Посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів усіх спеціальностей, аспірантів, викладачів, інженерно-техніч¬них працівників.

Стислий зміст

1. Знайомство з AutoCAD
2. Організація роботи в AutoCAD
3. Побудова графічних об’єктів
4. Редагування об’єктів
5. Властивості об’єктів
6. Написи на кресленні
7. Нанесення штриховки
8. Нанесення розмірів
9. Створення та використання блоків
10. Застосування зовнішніх посилань
11. Застосування модуля AutoCAD desіgn center
12. Практикум до 1-11 розділів
13. Основи роботи у тривимірному (3D) просторі
14. Базові операції твердотільного моделювання
15. Редагування твердих тіл
16. Команди загального редагування у тривимірному просторі
17. Компоновка креслень та виведення їх на друк
18. Практикум до 13-17 розділів
19. Керування робочим середовищем AutoCAD