Медична хімія

 

 

  

 

Медична хімія

Миронович Л.М., Мардашко О.О.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
— 168 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику викладено сучасні дані з медичної хімії. Розглянуто хімію біогенних елементів, екологічні аспекти навколишнього середовища, елементи хімічної термодинаміки й основи хімічної кінетики. Викладено властивості істинних розчинів, колоїдів і розчинів високомолекулярних сполук. Приділена увага медико-біологічному аспекту розглянутих питань і сучасним методам дослідження біологічного матеріалу.
Посібник рекомендований для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Стислий зміст

Розділ 1. ХІМІЯ БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
1.1. Біогенні s- та р-елементи
1.2. Біогенні d-елементи
1.3. Комплексоутворення в біологічних системах
Розділ 2. КИСЛОТНО-ОСНОВНІ РІВНОВАГИ В БІОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНАХ
2.1. Характеристика розчинів
2.2. Основи титриметричного аналізу
2.3. Кислотно-основна рівновага в біологічних розчинах
2.4. Буферні системи
2.5. Колігативні властивості розчинів
Розділ 3. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА КІНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ
3.1. Хімічна термодинаміка
3.2. Кінетика біохімічних реакцій
3.3. Хімічна рівновага
3.4. Добуток розчинності
3.5. Електрохімічні явища
3.6. Окисно-відновні реакції у процесах життєдіяльності
Розділ 4. ФІЗИКО-ХІМІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ЯВИЩ
4.1. Поверхневі явища
4.2. Йонний обмін
4.3. Хроматографія
4.4. Властивості колоїдних розчинів
4.5. Коагуляція колоїдних розчинів
4.6. Властивості розчинів біополімерів