Основи екології

 

 

  

 

Основи екології

Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.А.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2019.
— 304 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Посібник написаний відповідно до навчальної програми вищих навчальних закладів. Всебічно висвітлені питання класичної біологічної екології, розглядаються особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище в умовах сучасної екологічної ситуації. Посібник знайомить з еколого-економічними проблемами використання природних ресурсів, економічними методами регулювання раціонального природокористування, методами управління процесами природокористування тощо. Після кожної теми містяться контрольні запитання, теми для доповідей та рефератів, список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто не байдужий до екологічних проблем.

Стислий зміст

Розділ 1. Основи теоретичної екології
Тема 1.1. Предмет і завдання сучасної екології
Тема 1.2. Теоретичні аспекти екології (основні екологічні поняття та закономірності)
Розділ 2. Прикладні аспекти екології (антропогенна деградація біосфери)
Тема 2.1. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля
Тема 2.2. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів
Тема 2.3. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища
Тема 2.4. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
Тема 2.5. Екологічні проблеми України та її регіонів
Розділ 3. Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі