Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій (для студентів економічних спеціальностей)

 

 

  

 

Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій

Злобін Г.Г.

Підручник. — К.: Каравела, 2016*. — 240 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Цей підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. У першій частині підручника розглянуті класифікація сучасних ЕОМ і програмного забезпечення для них та кодування і шифрування даних в ПЕОМ. Друга частина містить відомості про операційні системи Mіcrosoft Wіndows XP Professіonal і Lіnux, методи роботи з графічним інтерфейсом і командним рядком. У третій частині розглянуто офісні пакети OpenOffіce.org, Mіcrosoft Offіce, редактор растрової графіки Gіmp, систему оптичного розпізнавання тексту Fіne Reader, машинний переклад тексту, інформаційно-пошукові системи і програми для роботи у глобальній мережі Інтернет.

Стислий зміст

1. Основи інформатики
1.1. Апаратні засоби ПЕОМ
1.2. Кодування інформації в ПЕОМ
1.3. Шифрування даних (інформації) в ПЕОМ
1.4. Програмне забезпечення ПЕОМ (ПК)
2. Системне програмне забезпечення
2.1. Операційні системи командного рядка
2.2. Операційні системи з графічним інтерфейсом
2.3. Файлові системи операційних систем для ІBM-подібних ПЕОМ
2.4. Операційна система Mіcrosoft Wіndows XP Professіonal (комерційне програмне забезпечення)
2.5. Операційна система Lіnux
3. Прикладне програмне забезпечення для ІBM-подібних ПЕОМ
3.1. Опрацювання текстової інформації на ПЕОМ
3.2. Опрацювання числових даних на ПЕОМ
3.3. Опрацювання графічних зображень на ПЕОМ
3.4. Робота зі звуком і відео на ПЕОМ
3.5. Мережі ЕОМ і робота у них
3.6. Cистеми керування базами даних
4. Захист інформації (даних) на ПЕОМ
4.1. Архівування даних на ПЕОМ
4.2. Антивірусний захист
5. Використання інформаційних технологій в економічній діяльності
5.1. Програми сімейства 1.С
5.2. Системи автоматизації управління підприємством корпорації ПАРУС
5.3. АБ ОФІС
5.4. Сімейство програм “Mіcrosoft Busіness Solutіon”
6. Навчаючі системи
7. Завдання до практичних занять