Основи композиції

 

 

  

 

Основи композиції

Михайленко В.Є., Яковлєв М.І.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
— 304 с.
Формат 70х100/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику для майбутніх дизайнерів та фахівців у галузі образотворчого мистецтва зроблено наголос на зображальному або геометричному аспекті композиції. Досліджено значення точок, ліній та поверхонь, зокрема, роль у формотворенні плоских кривих, в тому числі — кривих 2–го порядку, а також кривих поверхонь. Виконано геометричний аналіз деяких художніх картин, переважно українських майстрів. Приділено увагу використанню геометричного моделювання в дизайні сучасними засобами комп’ютерної графіки.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що опановують дизайн, архітектуру, декоративно-прикладне та образотворче мистецтво.

Стислий зміст

1. Значення та роль геометрії в художньому формотворенні
2. Історія використання геометрії в художньо-творчих процесах
3. Зв’язок геометрії з біонікою, ергономікою, антропометрією, екологією, маркетингом та НОП
4. Композиційні та геометричні засади художнього формотворення
5. Графічна формалізація в художньо-творчому процесі
6. Геометричні передумови формотворення знаково-символьних об’єктів графічного дизайну
7. Геометричне моделювання закономірностей композиції
8. Реалізація графічної моделі супідрядності в художньому формотворенні
9. Композиційний аналіз творів образотворчого мистецтва
10. Використання комп’ютерних технологій у композиційних та кваліметричних задачах художнього формотворення
11. Формування професійного мислення фахівців художньо-творчих спеціальностей