Загальна психологія: Підручник

 

 

  

 

Загальна психологія

Скрипченко О.В., Долинська Л.В., Огороднійчук З.В. та ін.

Підручник. — К.: Каравела, 2019. — 464 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У підручнику з урахуванням світового та вітчизняного досвіду психологічних досліджень висвітлюються загальні питання психології як науки та закономірності формування і розвитку психіки як особливої форми життєдіяльності. Докладно описано конкретні наукові методи психологічного дослідження та особливості статистичного методу в психології. Висвітлено вагомі здобутки українських психологів у тих напрямках, що визначають світовий рівень наукових досліджень. Також представлені ідеї і погляди, які досі не розглядались у навчальній літературі.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Стислий зміст

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
1. Предмет і завдання психологічної науки
2. До історії психологічної думки
3. Методи психології
4. Розвиток психіки та свідомості
Розділ ІІ. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ
5. Відчуття
6. Сприймання
7. Мислення
8. Пам’ять
9. Уява
10. Почуття та емоції
11. Увага
Розділ ІІІ. АКТИВНІСТЬ ТА ОСОБИСТІСТЬ
12. Діяльність як форма активності особистості
13. Психологія особистості
14. Темперамент
15. Характер
16. Здібності
17. Вольова активність особистості
18. Спілкування
19. Психологія міжособистісних стосунків
СЛОВНИК