Основи охорони праці

 

 

  

 

Основи охорони праці

Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.

Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 384 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Підручник написано відповідно до типової програми нормативної дисципліни “Основи охорони праці”. Розділ “Правові та організаційні питання охорони праці” подається адаптованим до нової редакції Закону України “Про охорону праці” (2002 р.). Крім загальнообов’язкових питань, розглядаються соціальні та економічні аспекти охорони праці, включено новий розділ “Фізіологія та психологія праці”, відомості про охорону праці користувачів персональних комп’ютерів. Також наведені норми та правила безпеки іонізуючих, неінонізуючих та лазерних випромінювань, що утворюються при роботі різних фізичних та електричних приладів та установок. Останній розділ присвячений вивченню питань надання першої долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів. Також може бути корисним для широкого загалу інженерно–технічних працівників різних галузей промисловості.

Стислий зміст

1. Правові та організаційні питання охорони праці
2. Соціальні та економічні питання охорони праці
3. Травматизм та професійні захворювання. Заходи щодо їх попередження
4. Фізіологія та психологія праці
5. Гігієна праці та виробнича санітарія
6. Безпека знарядь і процесів праці
7. Пожежна безпека
8. Перша долікарська допомога при нещасних випадках та в екстремальних ситуаціях