Оформлення конструкторської документації

 

 

  

 

Оформлення конструкторської документації

Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
— 200 с.
Формат 70х100/16. Тв. обкл.
Створення будь-яких виробів промисловості починається з розробки конструкторської документації. Рівень її виконання значною мірою впливає на скорочення строків створення й освоєння виробів, зниження трудомісткості їх виготовлення, підвищення надійності та якості. Одним із факторів, які суттєво впливають на розв’язання цих завдань, є стандартизація. Усі конструкторські документи оформляють відповідно до вимог діючих стандартів, що забезпечує єдину технічну мову і термінологію, взаємообмін конструкторською документацією між підприємствами без її переоформлення, використання цієї документації у системах автоматизованого проектування. У пропонованому навчальному посібнику розглянуто основні правила оформлення конструкторської документації відповідно до вимог стандартів. Посібник містить необхідні відомості для оформлення робочих креслень деталей, креслень складальних одиниць та текстових документів.
Для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання, а також для слухачів факультетів підвищення кваліфікації вузів.

Стислий зміст

1. Види конструкторської документації
2. Загальні правила оформлення креслень
3. Типові елементи деталей
4. Додаткові дані щодо оформлення креслень
5. Приклади оформлення креслень деталей
6. Оформлення креслень складальних одиниць
7. Схеми
8. Оформлення текстової документації