Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум

 

 

  

 

Промислова електроніка: теорія і практикум

Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г.
/ За ред А.Г. Соскова

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
— 536 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Розглянуто принцип дії, характеристики, параметри та області застосування електронних напівпровідникових приладів; побудову та роботу пристроїв інформаційної електроніки: підсилювачів напруги змінного та постійного струмів, імпульсних і цифрових пристроїв, виконаних на основі дискретних елементів та інтегральних мікросхем; пристроїв енергетичної електроніки: вентильних ведених мережею і автономних перетворювачів; наведено методику розрахунку основних вузлів електронних пристроїв. Теоретичні положення підкріплено прикладами виконання практичних завдань. Для забезпечення можли¬вості формування завдань для курсових та контрольних робіт посібник містить сто варіантів восьми розрахунково-графічних робіт.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Стислий зміст

1. Фізичні основи роботи напівпровідникових приладів.
2. Напівпровідникові прилади та їх стисла характеристика.
3. Підсилювачі електричних сигналів.
4. Підсилювачі постійного струму.
5. Імпульсні пристрої.
6. Логічні елементи.
7. Тригери.
8. Цифрові мікроелектронні пристрої.
9. Перетворювальні пристрої. Випрямлячі.
10. Перетворювальні пристрої. Регулятори (переривачі) змінного струму.
11. Перетворювальні пристрої. Інвертори