Рудниковий транспорт

 

 

  

 

Рудниковий транспорт

Білозьоров А.В., Парфєнєнко Л.С

Підручник. — К.: Каравела, 2008. — 256 с.
Формат 70х100/16. Тв. обкл.
У підручнику викладені теорія, основи розрахунку та вибору сучасних рудникових транспортних засобів, наведені їх технічні характеристики. Описані конструкції та кінематичні схеми найбільш поширених у гірничорудній промисловості транспортувальних машин. Наведені відомості про схеми транспортування руди, породи й інших вантажів на поверхні шахт. Розглянуті експлуатація і техніка безпеки при роботі транспортного устаткування. Висвітлені питання організації праці й економіки підземного транспорту. Приділена увага кар’єрному транспорту.
Для студентів спеціальностей “Технологія відкритої розробки корисних копалин”, “Технологія підземної розробки корисних копалин”, “Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання й автоматичних пристроїв”.

Стислий зміст

Розділ І. Загальні питання, основи розрахунку й експлуатації рудникового транспорту
Глава 1. Загальні відомості про рудниковий транспорт
Глава 2. Основи розрахунку рудникового транспорту
Глава 3. Основні питання експлуатації рудникового транспорту
Розділ ІІ. Транспорт рудних шахт
Глава 1. Доставка вантажу під дією сили тяжіння
Глава 2. Скреперна доставка
Глава 3. Конвеєрний транспорт
Глава 4. Стрічкові конвеєри
Глава 5. Спеціальні типи конвеєрів
Глава 6. Скребкові конвеєри
Глава 7. Вібраційні конвеєри
Глава 8. Рудникові рейкові колії
Глава 9. Рудникові вагонетки
Глава 10. Локомотивна відкатка
Глава 11. Канатна відкатка
Глава 12. Підвісні канатні дороги
Глава 13. Станції підземної відкатки
Глава 14. Транспортний технологічний комплекс поверхні шахт
Глава 15. Гідравлічний і пневматичний транспорт
Розділ ІІІ. Кар’єрний транспорт
Глава 1. Загальні відомості про кар’єрний транспорт
Глава 2. Залізничний транспорт
Глава 3. Автомобільний транспорт
Глава 4. Конвеєрний транспорт
Глава 5. Комбінований транспорт
Глава 6. Транспорт на поверхні кар’єру
Глава 7. Гідравлічний транспорт на відкритих розробках
Глава 8. Організація роботи кар’єрного транспорту