Сільськогосподарські машини

 

 

  

 

Сільськогосподарські машини

Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р.

Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 552 с.
Формат 70х100/16. Тв. обкл.
Наведені класифікація, будова, робочий процес, регулювання й основні техніко-експлуатаційні показники базових моделей сільськогосподарських та меліоративних машин. Описано їхні робочі органи, особливості конструкції, а також принципи взаємодії з оброблюваним матеріалом. Викладено види і способи механічного обробітку ґрунту, сівби, внесення добрив, застосування отрутохімікатів, проведення меліоративних робіт і способи й технології збирання сільськогосподарських культур.
Підручник призначений для підготовки фахівців за напрямами “Агрономія”, “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент” в аграрних вищих навчальних закладах ІІ–ІV рівнів акредитації.

Стислий зміст

1. Машини для обробітку ґрунту
2. Машини для підготовки та внесення добрив
3. Машини для сівби і садіння
4. Машини для хімічного захисту рослин
5. Машини для заготівлі кормів
6. Машини для збирання зернових культур
7. Машини для збирання і післязбиральної обробки кукурудзи
8. Машини, агрегати і комплекси для післязбиральної обробки зерна
9. Машини для збирання прядильних культур
10. Машини для збирання картоплі
11. Машини для збирання цукрових буряків
12. Машини для овочівництва
13. Машини для садівництва та виноградарства
14. Меліоративні машини