Хімія: загальна, органічна та неорганічна хімія

 

 

  

 

Хімія: загальна, органічна та неорганічна хімія

Басов В.П., Родіонов В.М.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
— 320 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У посібнику на сучасному рівні розглядаються найважливіші розділи загальноосвітнього курсу хімії — загальної, неорганічної та органічної, які заслуговують на особливу увагу при підготовці до екзаменів з даної дисципліни. Розглянуто основні типи хімічних задач, даються рекомендації до їх розв’язку.
Розраховано на випускників загально¬освітніх шкіл, слухачів факультетів довузівської підготовки та підготовчих відділень вузів, абітурієнтів та студентів вищих закладів освіти, вчителів загальноосвітніх шкіл для організації факультативних занять з хімії. Може бути використано при самостійній роботі над предметом.

Стислий зміст

1Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ
1.1. Основні хімічні поняття і закони атомно-молекулярного вчення
1.2. Будова атомів. Періодичний закон. Хімічний зв’язок
1.3 Хімічні реакції
1.4. Розчини
1.5. Класи неорганічних сполук
Розділ 2. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ
2.1. Неметали. Водень. Кисень. Вода
2.2. Галогени
2.3. Сульфур
2.4. Нітроген. Фосфор
2.5. Карбон. Силіцій
2.6. Метали
Розділ 3. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ
3.1. Загальна характеристика органічних сполук
3.2. Насичені вуглеводні
3.3. Ненасичені вуглеводні
3.4. Ароматичні вуглеводні
3.5. Природні джерела вуглеводнів
Органічні сполуки з функціональними групами
3.6. Спирти. Фенол
3.7. Альдегіди
3.8. Карбонові кислоти. Естери
3.9. Вуглеводи
3.10. Нітрогенвмісні органічні сполуки. Амінокислоти. Білки
Хімія і стан навколишнього середовища