Історія України

 

 

  

 

Історія України

Світлична В.В.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2019.
— 408 с.
Формат 60х84/16. Тверда обкл.
Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. Стиль викладу матеріалу, ілюстрації та дизайн сприяють найбільш ефективному засвоєнню студентами навчальної дисципліни. В організації самостійної роботи з посібником допоможуть наведені в кожному розділі фрагменти цінних документальних джерел. Вправи з відповідями на них дають можливість здійснювати самоконтроль у процесі навчання.
Для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого загалу читачів — учнів середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, професійно-технічних училищ та всіх, хто цікавиться історією, прагне глибше пізнати минуле і сучасне нашого народу.

Стислий зміст

1. Стародавня історія України (І млн. рр. до н. е)
2. Давньоруський період української історії (ІX–XІV cт.)
3. Литовсько-польська доба української історії (XІV — перша пол. XVІІ ст.). Виникнення козацтва
4. Українська національно-визвольна війна. Козацько-гетьманська держава (сер. XVІІ — кін. XVІІІ ст.)
5. Україна у складі Російської та Австрійської імперій (кін. ХVІІІ — поч. XX ст.)
6. Українська національно-демократична революція 1917–1920 pp.
7 Україна в міжвоєнний період (1921–1939 рр.)
8. Україна і Друга світова війна (1939–1945 pp.). Рух Опору
9. Україна в 1945–1991 pp.
10. Україна в умовах незалежності