Історія філософії

 

 

  

 

Історія філософії

За ред. Г.І. Волинки

Підручник. — К.: Каравела, 2019. — 480 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Історико-філософській навчальній літературі бракує книг, де виникнення філософської думки, її високі класичні злети в античні, се¬редньовічні, нові і новітні часи тісно пов’язувались з освітою, розглядуваною як фундаментальне підґрунтя історичного поступу філософії. Пропонована книга долає цей недолік, розглядаючи філософський поступ у перехресних взаємозв’язках з еволюцією освітньо-виховної галузі. У її зміст залучено нові, раніше відсутні в академічному обігу першоджерела, документи, факти. Ідеографія кожної філософської школи подається в доступній формі і з належною повнотою.
Книга адресується студентам, аспірантам, викладачам, всім, хто цікавиться філософією.

Стислий зміст

Частина І. Світоглядно-освітній ґрунт філософського дискурсу
Розділ 1. Міфорелігійні витоки освіти і філософування
Розділ 2. Освітньо-світоглядна природа і місія філософії
Частина ІІ. Філософські школи стародавності та їх освітянські засади
Розділ 3. Освітньо-філософські пошуки Індії
Розділ 4. Освіта і філософія в стародавньому Китаї
Розділ 5. Антична філософія і освіта
Частина ІІІ. Релігійно-філософські та освітянські пошуки середньовіччя
Розділ 6. Становлення середньовічного філософування: апологетика і патристика
Розділ 7. Школа, університет, схоластичний дискурс
Частина ІV. Філософія Нового і Новітнього часів на тлі освіти і науки
Розділ 8. Філософські і дидактичні ідеї європейського Відродження
Розділ 9. Філософія Нового часу на фоні наукових і освітніх проблем ХVІ-ХVІІІ ст.
Розділ 10. Університетська реформа на рубежі ХVІІІ — ХІХ ст. і німецька класична філософія
Розділ 11. Криза новочасової філософської класики у ХІХ ст.
Розділ 12. Професійна філософія в Україні ХІХ — поч. ХХ ст.
Розділ 13. Посткласична філософія ХХ ст.