Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика

 

 

  

 

Менеджмент соціальної роботи: Теорія і практика

Лукашевич М.П., Туленков М.В.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
— 296 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У пропонованому посібнику подане системне бачення менеджменту соціальної роботи як вирішального організаційного чинника упорядкування та удосконалення соціального захисту незахищених верств населення. У ньому предметно розглядається концептуальна еволюція, сутність та зміст цього суспільного явища, дається характеристика закономірностей, принципів і методів менеджменту соціальної роботи, його типологія, а також аналізуються управлінські практики та технології. Поряд з цим розглядається й сам процес менеджменту соціальної роботи, його основні функції, а також технологічні та процедурні засади реалізації стратегічних напрямків соціальної політики.
Розрахований на студентів, слухачів, викладачів і науковців, управлінський персонал соціальних служб, установ і організацій соціальної сфери, який здійснює організаційно-управлінські функції, спрямовані на здійснення соціального захисту та надання соціальної допомоги найбільш уразливим верствам населення, а також на тих, хто цікавиться актуальними проблемами менеджменту соціальної роботи як навчальної дисципліни, сфери наукових знань та специфічного виду професійної діяльності.

Стислий зміст

Розділ 1. Менеджмент соціальної роботи як система наукових знань і управлінської практики
Розділ 2. Теорія і методологія менеджменту соціальної роботи
Розділ 3. Інституціональні засади менеджменту соціальної роботи
Розділ 4. Процесуальний характер менеджменту соціальної роботи
Розділ 5. Управлінські практики в системі менеджменту соціальної роботи