Педагогіка

 

 

  

 

Педагогіка

Пальчевський С.С.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2011.
— 496 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У посібнику викладено нормативний навчальний курс педагогіки. Загальні засади педагогіки, проблеми її становлення та розвитку, питання теорії навчання, виховання та управління загальноосвітнім навчальним закладом розглянуті з урахуванням синергетичних та акмеологічних підходів до формування особистості учня. Розгляд його як унікальної, нестабільної макросистеми зумовив певні переорієнтації автора в поглядах як на окремі елементи педагогічних систем, так і на характер їхнього поєднання.
Посібник рекомендований для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, учителям — усім, хто певним чином причетний до справи навчання та виховання молодого покоління.

Стислий зміст

Розділ 1. Загальні засади педагогіки
Розділ 2. З історії педагогіки
Розділ 3. Дидактика — теорія освіти і навчання
Розділ 4. Теорія виховання
Розділ 5. Школознавство