Практикум із загальної психології

 

 

  

 

Практикум із загальної психології

Зелінська Т.М., Михайлова І.М.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
— 272 с.
Формат 84х108/32. Тв. обкл.
У навчально-методичному посібнику вміщені теоретичні засади, комплекс методик та психогімнастичні вправи за змістом тем, визначених програмою курсу "Загальна психологія". Виконання цих завдань на практичних заняттях і під час проведення самостійної роботи враховує міждисциплінарний зв’язок психологічних знань студентів зі знаннями, отриманими в процесі вивчення іноземної мови (англій¬ської, німецької).
Посібник розрахований на студентів факультетів іноземної філо¬логії за спеціальностями "Вчитель іноземної мови" та "Перекладач", студентів із вивченням подвійних спеціальностей "Психологія — іноземна мова", аспірантів із базовими знаннями англійської, німецької мов. Практикум може бути використаний вчителями старших класів ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов, а також всіма, хто цікавиться психологією та іноземною мовою.

Стислий зміст

Модуль І. Механізми пізнавальної сфери особистості
1. Відчуття. Сприймання.
2. Пам’ять
3. Мислення
4. Уява
Модуль ІІ. Механізми емоційно-вольової сфери особистості
5. Емоції та почуття
6. Воля
7. Увага
Модуль ІІІ. Особистість у діяльності та спілкуванні
8. Особистість
9. Активність і діяльність особистості
10. Спілкування
11. Мова та мовлення
12. Психологія міжособистісних взаємин
13. Психічне здоров’я
Модуль ІV. Індивідуально-психологічні властивості особистості
14. Темперамент
15. Характер
16. Здібності
Тексти для перекладу
І. Англійська мова
ІІ. Німецька мова