Психологія вищої школи: Підручник

 

 

    

Психологія вищої школи

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.

Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 360 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У підручнику на основі досягнень психологічної науки систематизовано і представлено найновіші відомості з психології вищої школи. З гуманістичних позицій розкрито актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою.
Призначений для студентів, аспірантів і молодих викладачів, а також соціальних працівників, які працюють з молоддю, батьків студентів.

Стислий зміст

1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи
2. Загальна психологічна характеристика студентського віку
3. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою
4. Психологія студентської групи
5. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі
6. Психологічний аналіз учіння студентів
7. Психологія виховання студентської молоді
8. Психологія педагогічної взаємодії викладача зі студентами
9. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та стратегії вирішення
10. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи
Короткий термінологічний словник