Психологія вищої школи: Практикум

 

 

    

Психологія вищої школи: Практикум

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008. — 336 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У посібнику міститься навчальна програма з дисципліни «Психологія вищої школи», плани семінарських занять і завдання для лабораторних робіт, зміст самостійної роботи і методичні рекомендації до неї, а також контрольні питання для заліку (іспиту), орієнтовна тематика рефератів, список основної і додаткової рекомендованої літератури.
Розраховано на магістрантів, аспірантів і молодих викладачів.

Стислий зміст

Модуль І. Психологія вищої школи: студентський період життя людини
Тема 1. Психологія вищої школи, її предмет і завдання
Тема 2. Методологія і методи психології вищої школи
Тема 3. Загальна психологічна характеристика студентського віку
Тема 4. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою
Тема 5. Психологія студентської групи
Модуль ІІ. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі і навчально-професійною діяльністю студентів
Тема 6. Психологічні засади управління навчальним процесом у ВНЗ
Тема 7. Психологічний аналіз учіння студентів
Модуль ІІІ. Психологія виховання особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою
Тема 8. Психологія виховання студентської молоді
Тема 9. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача з студентами
Тема 10. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення
Тема 11. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи
Методика самостійної навчальної роботи студента
Методика самовиховання і саморозвитку студента