Психологія підприємництва

 

 

    

Психологія підприємництва

Пачковський Ю.Ф.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 416 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику висвітлено комплекс актуальних проблем, пов’язаних із формуванням "Психології підприємництва" як нової для нашої країни науково-практичної галузі психологічного знання. Розглядаються наукова інтерпретація підприємництва, сучасні психологічні й соціологічні теорії походження підприємництва, його психологічні ознаки з позицій ризику, активності, творчості, лідерства. Значну увагу приділено індивідуально-психологічним рисам підприємця, соціопсихологічним типам підприємців, мотиваційним й поведінковим аспектам підприємництва, основам побудови і психолого-професійній підтримці підприємницьких груп та організацій. Подано психологічний практикум з підприємництва.
Для психологів, соціологів, студентів вищих навчальних закладів, учнів ліцеїв та гімназій, підприємців і фахівців, які цікавляться теоретичними і прикладними аспектами управління та підприємництва.

Стислий зміст

Розділ 1. Вступ у психологію підприємництва
Розділ 2. Теорії походження підприємництва
Розділ 3. Психологічні ознаки підприємництва
Розділ 4. Психологія особистості підприємця
Розділ 5. Типи підприємців
Розділ 6. Психологія підприємницької діяльності
Розділ 7. Психологія підприємницької організації
Психологічний практикум