Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум

 

 

    

Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум

Кутішенко В.П., Ставицька С.О.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2015. — 448 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Навчальний посібник підготовлено для навчальної дисципліни “Психологія розвитку та вікова психологія”, яку викладають для студентів Інститутів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова спеціальностей “Психологія”, “Психологія консультування”, “Практична психологія” та інших вищих педагогічних навчальних закладів України.

Стислий зміст

Модуль 1. Теоретичні основи вікової психології
Тема 1. Вікова психологія як наука
Тема 2. Основні напрями зарубіжної вікової психології
Тема 3. Характеристика головних напрямів української вікової психології
Тема 4. Загальна характеристика розвитку психіки в онтогенезі
Модуль 2. Психічний розвиток дитини від народження до вступу в школу
Тема 5. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти
Тема 6. Психологічні особливості розвитку дитини в ранньому віці
Тема 7. Психічний розвиток дитини в дошкільному віці
Модуль 3. Психічний розвиток дитини в шкільний період
Тема 8. Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку
Тема 9. Психологія підлітка
Тема 10. Психологія ранньої юності
Тема 11. Психологія важкої дитини
Модуль 4. Психологія дорослої людини
Тема 12. Загальна характеристика дорослого періоду життя
Тема 13. Психологія ранньої та середньої дорослості
Тема 14. Психологічні особливості пізньої дорослості