Російсько-український словник художніх термінів

 

 

    

Російсько-український словник художніх термінів

Шкаруба Л.М., Спанатій Л.С.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2012.
— 320 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Словник включає термінологію архітектури, живопису, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, призначений для студентів спеціальності “Українська мова і література та художня культура”, може бути використаний при вивченні курсів “Українська та зарубіжна культура”, “Культурологія”.
Розрахований на широке коло студентів, аспірантів, викладачів-культурологів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться історією художньої культури та проблемами розвитку національної та світової культур.

Сфера вивчення історії й теорії художньої культури постійно розширюється, про що власне свідчить поява великої кількості українською й російською мовами підручників із художньої культури для ВНЗ та шкіл. Це і спричинило необхідність створення відповідного російсько-українського словника, що зробив би більш доступною художню термінологію для тих, хто вивчає або викладає художню культуру, а також для тих, хто презентує сучасний рівень гуманітарних наук.
Початок ХХ ст. позначений значним внеском у скарбницю світової культури та специфікою різноманітних регіональ¬них і національних культур, спостерігається своєрідний відхід від традиційного європоцентризму. Тому автори цього “Словника” широко використали термінологію, пов’язану з художньою культурою арабо-мусульманського світу, Доколумбової Америки, Індії, Китаю, Японії, Монголії, Південно-Східної Азії. Особливе місце займає термінологія, що відобра¬жає специфіку української художньої культури, передусім декоративно-ужиткового мистецтва й художніх ремесел.