Соціологія. Базовий курс

 

 

    

Соціологія. Базовий курс

Лукашевич М.П., Туленков М.В.

Підручник. — К.: Каравела, 2011. — 312 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У підручнику розглядаються актуальні проблеми теорії та історії соціології, зокрема визначається сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції. Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-функціональному вимірі. Поряд з цим подаються основні спеціальні та галузеві соціологічні теорії, визначені програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” та “Бакалавр”, а також розкриваються методологія, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень.
Розрахований на студентів вищих професійно-технічних училищ, коледжів і технікумів, вищих навчальних закладів.

Стислий зміст

Частина І. Соціологія як наука: виникнення, розвиток, сутнісні характеристики
Розділ 1. Виникнення і розвиток соціології як галузі наукового знання
Розділ 2. Соціологія як наука: структура, функції та сутнісні характеристики
Розділ 3. Соціологічні закони і категорії
Розділ 4. Методика і техніка соціологічного дослідження
Частина ІІ. Людина і суспільство
Розділ 5. Людина як суб’єкт соціальних відносин
Розділ 6. Соціалізація
Розділ 7. Соціальні взаємодії
Розділ 8. Соціальна структура суспільства
Розділ 9. Системний погляд на суспільство
Частина ІІІ. Соціологічні теорії середнього рівня
Розділ 10. Соціологія політики
Розділ 11. Соціологія економіки
Розділ 12. Соціологія культури
Розділ 13. Соціологія освіти
Розділ 14. Соціологія релігії
Розділ 15. Соціологія сім’ї
Розділ 16. Соціологія управління