Соціологія економіки

 

 

    

Соціологія економіки

Лукашевич М.П.

Підручник. — К.: Каравела, 2009. — 280 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У підручнику розглядаються основні категорії, об’єкт і предмет соціо¬логії економіки як галузевої соціологічної теорії, обгрунтувань її міс¬ця і ролі в системі соціологічного знання, розкриваються особливості використання соціологічних методів у дослідженні економічної діяльності. Здійснено ретроспективний аналіз становлення і розвитку соціології економіки в світі та в українській науці. Людина “соціально-економічна”, як головний суб’єкт економіки, характеризується через її соціально-економічну поведінку і діяльність в соціально-економічних спільнотах і організаціях під впливом основних соціально-економічних інститутів: виробництва, підприємства ринку, споживання, домашнього господарства, економічної культури та глобального впливу світу господарства.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Стислий зміст

Розділ 1. Соціологія економіки як наукова дисципліна
Розділ 2. Виникнення і розвиток соціології економіки
Розділ 3. Людина — суб’єкт економічного життя
Розділ 4. Господарча поведінка людини
Розділ 5. Господарчі спільноти
Розділ 6. Господарчі організації
Розділ 7. Соціальні інститути економіки
Розділ 8. Ринок праці у соціологічному дискурсі
Розділ 9. Інститут домашнього господарства
Розділ 10. Підприємство як соціально-економічний феномен
Розділ 11. Економічна культура
Розділ 12. Світ господарства: сутність і моделі розвитку