Українська мова професійного спілкування

 

 

    

Українська мова професійного спілкування

Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич

Підручник. — К.: Каравела, 2019.
— 352 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Підручник містить загальнотеоретичні відомості про мову і мовлення, про основні функції мови, конкретизує зміст понять “українська національна і літературна мова, мова професійного спілкування” з позиції теорії стилів та культури мовлення.
Докладно описано особливості усного та писемного ділового мовлення, види та форми їх реалізації, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні норми мови професійного спілкування.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації, майбутніх фахівців банківської, фінансової, економічної, юридичної та інших галузей, викладачів, усіх, хто бажає підвищити загальний рівень професійного мовлення. Підручник може зацікавити вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл.

Стислий зміст

Вступ. Мова як суспільне явище. Основні функції мови. Місце української мови серед інших мов світу
Розділ 1. Українська мова професійного спілкування в аспекті теорії стилів та культури мовлення
Розділ 2. Культура усного професійного мовлення
Розділ 3. Лексичні норми мови професійного спілкування
Розділ 4. Морфологічні норми мови професійного спілкування
Розділ 5. Синтаксичні норми мови професійного спілкування
Розділ 6. Документ як основний вид писемного ділового мовлення
Програма курсу “Українська мова професійного спілкування”
Плани практичних занять
Типові помилки у слововживанні