Педагогічна психологія: Практикум

 

 

   

Педагогічна психологія: Практикум

Лисянська Т.М.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018.
— 224 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Метою навчального посібника є створення умов для закріплення знань з педагогічної психології, формування практичних навичок та умінь розв’язання психолого-педагогічних ситуацій, психологічного аналізу уроку, педагогічного спілкування, діагностики учіння, вихованості учнів, особистості вчителя і його компетентності.

Стислий зміст

І. Предмет, завдання і методи педагогічної психології
ІІ. Психологія учіння
ІІІ. Психологія навчання
IV. Психологія виховання
V. Психологія педагогічної праці та особистості вчителя