Політологія: наука і навчальна дисципліна

 

 

   

Політологія: наука і навчальна дисципліна

Бебик В.М.

Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 496 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У підручнику викладено основні засади політології як науки і навчальної дисципліни в контексті розвитку світової політичної думки та становлення політології в системі суспільних наук. Навчальний матеріал подається не тільки в контексті переказів результатів досліджень зарубіжних політологів (що було притаманно українським підручникам першого покоління), але й через призму грунтовних досліджень, здійснених представниками національної школи політичних наук за часів новітньої державності України.
Призначений для вивчення навчальної дисципліни “політологія” при підготовці фахівців з усіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Стислий зміст

ЧАСТИНА І. Історія та теорія політичної думки
Розділ 1. Зародження та розвиток світової політичної думки
Розділ 2. Провідні ідеології та політичні доктрини: становлення та еволюція
ЧАСТИНА ІІ. Політика і політологія
Розділ 3. Політика: структура, типологія, функції
Розділ 4. Політологія: система, методологія, методи
ЧАСТИНА ІІІ. Політичні інститути та процеси
Розділ 5. Політична сфера та політичне життя суспільства
Розділ 6. Політична система суспільства
Розділ 7. Держава як форма організації суспільства
Розділ 8. Громадянське суспільство
Розділ 9. Політичні відносини і політична діяльність
Розділ 10. Політичні технології
ЧАСТИНА IV. Політична свідомість, культура, комунікації
Розділ 11. Політична свідомість
Розділ 12. Політична культура
Розділ 13. Політична комунікація
ЧАСТИНА V. Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
Розділ 14. Політологія міжнародних (міждержавних) відносин
Розділ 15. Глобалізація сучасного світу
ЧАСТИНА VІ. Політична праксеологія
Розділ 16. Політичне прогнозування, політичні рішення та їх ефективність
Розділ 17. Політичний маркетинг
Розділ 18. Політичний менеджмент