Практична психологія: Введення у професію

 

 

   

Практична психологія: Введення у професію

Приходько Ю.О.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2019.
— 260 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У навчальному посібнику розкрито історію становлення практичної психології та сфери її застосування у наш час. Охарактеризовано зміст усіх видів психологічної допомоги: психологічної профілактики, психологічної діагностики, психологічного консультування, психологічної корекції, психологічної терапії. Особливу увагу приділено діяльності практичного психолога у сфері освіти. Посібник знайомить читача з особистісними та професійними якостями практичного психолога, необхідними для успіху його діяльності. У додатках наведено нормативно-правові документи, які регламентують діяльність практичного психолога у сфері освіти.
Посібник адресований студентам, які навчаються за освітньо-ква-ліфікаційним рівнем “бакалавр“ за спеціальностями “Практична психологія” та “Психологія”, а також викладачам та практичним психологам.

Стислий зміст

Розділ 1. Практична психологія як галузь професійної діяльності

Розділ 2. Психічне здоров’я людини як проблема психологічної науки і практики

Розділ 3. Практичний психолог: вимоги до професійної підготовки та особистісних якостей

Розділ 4. Основні сфери застосування практичної психології

Розділ 5. Практична психологія у сфері шкільної освіти

Розділ 6. Зміст та форми роботи психолога дошкільного навчального закладу

Розділ 7. Психологічна профілактика та психологічна просвіта як напрями діяльності психолога

Розділ 8. Психологічне консультування: форми, види та принципи здійснення

Розділ 9. Психологічна діагностика як напрям діяльності практичного психолога

Розділ 10. Психологічна корекція: її види та форми проведення

Розділ 11. Психотерапевтична допомога особистості

Короткий термінологічний словник

Додатки