Психологія конфлікту

 

 

   

Психологія конфлікту

Долинська Л.В., Матяш-Заяц Л.П.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2019.
— 304 с.
Формат 84х108/32. Тв. обкл.
Посібник підготовлений відповідно до розробленої одним із авторів програми курсу "Психологія конфлікту" і відображає основні сучасні теоретичні та практичні підходи до проблеми конфліктів різних рівнів і видів. У ньому вміщено теоретичні, практичні та методичні матеріали, які потрібні для проведення аудиторних занять і самостійного вивчення курсу студентами, теми для доповідей і рефератів, психодіагностичний інструментарій, елементи тренінгу для підвищення конфліктної компетентності. Також у посібнику є короткий словник конфліктологічних термінів.
Навчальний посібник "Психологія конфлікту" розрахований насамперед на викладачів і студентів педагогічних вузів, які опановують фах «Практична психологія», однак він може принести користь усім, кому небайдужа порушена в ньому проблематика – педагогам, соціальним працівникам, юристам, філософам, економістам та представникам інших професій.

Стислий зміст

І. Поняття про конфлікт. Місце конфлікту у системі людських взаємин
1. Загальні проблеми психології конфлікту
2. Психологічна традиція вивчення конфлікту. Істо¬рія дослідження проблеми конфлікту
3. Методи конфліктів у психології
ІІ. Конфлікти та конфліктна взаємодія
4. Рівні прояву та типологія конфліктів
5. Чинники та фактори виникнення конфліктів
6. Конфлікт як тип складних життєвих ситуацій
7. Стратегія реагування у конфліктних ситуаціях
8. Конфліктна взаємодія
ІІІ. Теорія та практика розв’язання конфліктів
9 Вирішення та розв’язання конфліктів
10 Посередництво психолога у вирішення конфліктів
11. Ефективна поведінка у конфліктах та їх конструк¬тивне вирішення
Практична частина.
Словник