Соціальна психологія

 

 

   

Соціальна психологія

Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2016.
– 296 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У навчально-методичному посібнику викладено загальні положення нормативного курсу соціальної психології, розкрито специфіку дослідження особистості в соціальній психології, проблем міжособистісних стосунків та спілкування у великих і малих групах. Розглядаються питання, пов’язані з перспективними напрямами досліджень у прикладній соціальній психології. Поданий діагностичний інструментарій і контрольні запитання сприятимуть активному і свідомому засвоєнню навчальної інформації.
Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курс соціальної психології.

Стислий зміст

Тема 1. Соціальна психологія як наука
Тема 2. Проблема особистості в соціальній психології
Тема 3. Особливості міжособистісних стосунків
Тема 4. Психологія спілкування
Тема 5. Соціальна психологія малої групи
Тема 6. Соціально-психологічний клімат у колективі і його регуляція
Тема 7. Проблеми великої групи
Тема 8. Сучасні напрями досліджень і проблеми прикладної соціальної психології
Діагностичний інструментарій
Методики
Словник основних термінів і понять